Quy trình | CÔNG TY TNHH MTV SX TM NỒI HƠI THANH TUẤN

QUY TRÌNH VẬN HÀNH NỒI HẤP ÁP LỰC

 COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT NOÀI HÔI THANH TUAÁN

 

 

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬ LÝ SỰ CỐ NỒI HẤP ÁP LỰC 

 

I.                   Chuẩn bị vận hành:

1.      Vệ sinh sạch bề mặt vỏ trong, vỏ ngoài nồi và kiểm tra tình trạng toàn nồi.

2.      Kiểm tra tình trạng đóng mở thuận lợi của van cấp hơi vào nồi, sự làm việc chính xác của áp kế, sự làm việc của van an toàn nồi, tình trạng đóng mở thuận lợi của van xả nước đọng, đảm bảo trong nồi không còn nước đọng.

3.      Sau khi các công việc trên có kết quả tốt thì mới được đưa nồi vào vận hành.

II.               Vận hành nồi hấp:

1.      Cho vật liệu vào trong lòng nồi hấp đến mức quy định.

2.      Từ từ mở van cấp hơi để sấy nóng nồi hấp, xem xét kiểm tra sự hoạt động của áp kế, van an toàn, van xả nước đọng, nếu không có hiện tượng gì bất thường thì tiếp tục mở van cấp hơi để cho hơi vào nồi hấp đến áp suất làm việc của nồi.

3.      Khi nồi hấp hoạt động ổn định người vận hành phải thường xuyên ở vị trí mà mình được giao. Tuyệt đối không được nhờ người không có nhiệm vụ trông coi hộ.

4.      Định kỳ xả nước đọng trong nồi hấp ra và điều chỉnh hơi vào khoang hấp của nồi hấp cho phù hợp đảm bảo cho quá trình hấp được liên tục.

5.      Khi quá trình hấp kết thúc, phải dừng vận hành nồi hấp theo các bước sau:

-         Đóng van cấp hơi vào nồi hấp lại.

-         Mở van xả nước đọng cho đến khi áp kế chỉ số 0 (0).

-         Lấy vật liệu ra khỏi nồi hấp.

 

III/  Các trường hợp nghiêm cấm vận hành nồi hấp và ngừng nồi hấp sự cố:

Các trường hợp sau không được đưa nồi hấp vào vận hành hoặc nồi hấp đang vận hành thì phải ngừng khẩn cấp:

1.      Van cấp hơi, áp kế, van xả nước đọng bị hỏng hoặc tình trạng bề mặt vỏ ngoài, vỏ trong nồi hấp không bình thường.

2.      Có hỏa hoạn gần khu vực nồi hấp hoặc có nguy cơ đe dọa đến sự làm việc an toàn của nồi hấp.

3.      Trong quá trinh vận hành nồi hấp có các hiện tượng:

? Áp suất hơi trong nồi hấp tăng quá mức quy định mà van an toàn không làm việc;

? Nồi bị biến dạng;

? Áp kế bị hỏng;

? Van xả nước đọng bị kẹt.

Thì phải ngừng nồi khẩn cấp theo các bước sau đây:

? Khóa van cấp hơi vào nồi;

? Mở van xả nước đọng hoặc tác động mở van an toàn bằng tay để hạ áp suất hơi xuống tới không (0 at);

? Khẩn trương báo cáo các cấp có thẩm quyền biết sử lý, giải quyết sự cố.