Sản Phẩm | Nồi hơi tổ hợp -ống lửa - ống nước-buồng đốt ghi xích truyền nhiên liệu đốt tự động | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỒI HƠI THANH TUẤN

Chi tiết sản phẩm
Nồi hơi tổ hợp -ống lửa - ống nước-buồng đốt ghi xích truyền nhiên liệu đốt tự động

Mã SP:   MS: 92

Nhà SX:   CTY SÃN XUẤT NỒI HƠI THANH TUẤN

Giá:   Liên hệ

 Nồi hơi đặt nằm - Ống lửa, ống nước, buồng đốt  ghi xích truyền nhiên liệu đốt tự động

- Công suất  sinh hơi:  1000 kg hơi/h   đến   10.000 kg hơi/h

-Áp suất thiết kế :      15 kg/cm2

- Áp suất làm việc:     10 kg/cm2

- Nhiên liệu đốt:   củi , than , trấu, củi trấu, vỏ hạt  điều ..

- Nhiệt độ hơi bảo hòa:   100  C   đến  200 C